Vájigás

Ki lehet kényszeríteni a szeretetet?

„Ahogy a kommunikáció helyreáll, elindul a gyógyító folyamat.” A Vájigas hetiszakasz azzal kezdődik: „Ekkor elébe lépett (odalépett) Júda, és mondta (Józsefnek): Kérlek, uram, hadd szóljon szolgád egy szót urad fülébe…” Ebben nem is lenne semmi meglepő, csakhogy az előző hetiszakasz azzal fejeződik be, hogy József és Júda már beszélnek. József megnehezíti az életüket, és a […]

Megváltoztatni a világot

Szerénység és hitelesség a világ szolgálatában Mindig nagyon érdekesnek tartottam, amit a nagyapám mondott még évekkel ezelőtt. Azt hiszem, hogy Rabbi Iszrael Szalantertől idézte, attól a rabbitól, aki megalapította a muszár mozgalmat, amely a tulajdonságaink tökéletesítését tűzte ki célul. „Fiatalon azt hiszed, hogy meg tudod változtatni a világot. Ahogy öregszel, belátod, hogy ez nem lehetséges, […]

Az adásban rejlő kihívás

Az adásban rejlő kihívás Szerző: Rabbi Shaul RosenblattForrás: Aish.comFordította: Gergely DánielMegjelent: Forrás – 2013. december

A zsidó túlélés titka

A Könyv, a tanulás megőrző erejéről. Szerző: Rabbi Boruch LeffForrás: Aish.comFordította: Horváth MarcellMegjelent: Forrás – 2012. december-január

Hetven lélek

Hány különböző értelmezése van egy tórai versnek? Öt? Tíz? Tizenöt? A misztikus hagyomány azt mondja, hogy hetvenféleképpen tekinthetünk egy tórai versre vagy gondolatra.

Az építő bosszú

A megbocsátás hatalmas erény. Mindannyiunknak kötelessége megbocsátani a másiknak, ha az bocsánatot kér.