Mózes II. Könyve

A közösség ereje

Többen lenni nem mennyiségi, hanem minőségi különbség. frigyláda készítésének leírását olvasva dejà vu érzésünk van, hiszen csak néhány hete olvastuk ugyanezt, és most újra erről olvasunk a hetiszakaszban. Még Rási is a korábbi kommentárjához küld vissza minket, de mi tudjuk, hogy a Tóraban nincs egyetlen felesleges betű sem, hát még egy teljes szakasz. Akkor mi […]

Szemtől szembe

Miért nem fedte el isteni fénytől sugárzó arcát Mózes? Amikor Mózes lejön a hegyről, és meglátja, hogy a nép az aranyborjút imádja, haragjában összetöri a kőtáblákat. Utána viszont másodszorra is felmegy a hegyre, hogy ismét lehozzon két újabb kőtáblát. Eközben az Örökkévalóhoz fohászkodik, hogy bocsássa meg a nép bűnét. Ennek fejében kiérdemli, hogy attól kezdve […]

Esztétika a zsidó vallásban

Miért kell a puritán zsidók papjainak a méltóságteljes és szép külső? Miért fektet a Tóra akkora hangsúlyt a Tecávé heti­sza­kaszban a ruhákra, amelyeket a kohénoknak és a kohén gádolnak (főpap) kell viselnie? „Ezek azok a ru­hák, amelyeket készítsenek: melldísz, éfod, köpeny, kötött köntös, süveg és öv. Készítsenek szent ruhá­kat Áronnak és fiainak, hogy a papjaimmá […]

A három korona

Rabbi Simon mondta: „Három korona van: a Tóra ko­­ro­nája, a kehuná (papság) koronája és a málchut (ki­rályság) koronája. De a jó név koronája hatalmasabb min­degyiknél.” (Pirké Ávot 4:13.) A négy legfontosabb szent tárgy közül a Bét há­mik­dás­ban (Szentélyben) háromnak volt koronája (vagyis arany szegélye): a szövetség ládájának, az aranyasztalnak, és az aranyoltárnak. A menórának nem […]

Az a bizonyos plusz

Az egész népből, az összes törzsből férfiak és nők egyaránt nagylelkűen hozzájárultak a Miskán, a pusztai Hajlék felépítéséhez. Ez és a most következő hetiszakasz részletezi a munkát, amelyet Becálél és a többi mesterember végzett, isteni inspirációtól vezérelve.

A menóra meggyújtása

Az Istentől kapott és belőlünk áradó fényről. Szerző: Rabbi Osher Chaim LeveneForrás: torah.orgFordította: Horváth MarcellMegjelent: Forrás – 2014. február

Az Isten és az ember szemében

Ennek súlyos következményei vannak egy vallásos zsidó számára. Szerző: Rabbi Sharga Simmons Forrás: Aish.com Fordította: Gergely Dániel Megjelent: Forrás – 2014. február

A bölcsek bölcsessége

Rabbi Mose Cháim Luzzato (Rámchál) arról ír Me­szi­lát Jesárim című könyvének bevezetőjében, hogy miért is hiánycikk az igazi, hamisítatlan emberi kvalitás.

Teljes egységbe rendezettség

A Tórát tartalmazó frigyláda utal arra, hogy a Tóra maga a fény. Szerző: Abba Wagensberg rabbiForrás: Aish.comFordította: Horváth MarcellMegjelent: Forrás – 2014. február

Követni egy rabbit

Az a rabbi, aki mélyen belevetette magát a Tóra titkaiba, rengeteg időt gondolkodott azon, mit is vár el Isten tőlünk ebben a világban. Ez azért van, mert a Tóra definíciója nem más, mint Isten útmutatója az élethez, a tóratudós pedig az az ember, aki ezt az útmutatót főállásban tanulmányozza.