Ferencz Dániel Benjámin

Az álnok kígyó? A judaizmus kígyófelfogásának rövid áttekintése és értelmezése

Ha történelmileg tekintünk a kígyóra, azt fogjuk látni, hogy a görögségben sokkal később jelent meg gyógyító szimbólumként, mint a zsidóságnál. „Gyere, és lásd, hogy Isten cselekedetei hogyan különböznek az emberek cselekedeteitől. Ha egy ember mérges valakire, megpróbálja tönkretenni az életét. De Isten másként cselekszik. Ő ugyan megátkozta a kígyót, ennek ellenére, amikor a kígyó felkúszik […]

Teremtés és evolúció?

Mózes és népe úgy fogadták el az Örökkévalótól a Tórát, hogy még nem tudtak részleteket arról, hogy mi fog benne állni. Igaz ugyan, hogy az Örökkévaló kihozta őket Egyiptomból, és az is, hogy már Ábrahámnak megígérte, hogy nagy néppé (gój gádol) fogja tenni a leszármazottait, mégsem mondattak el részletek a Tórával kapcsolatban. A zsidóság azonban […]

A jediségtől a judaizmusig, a Csillagok háborúja mint zsidó allegória

Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban… Ez egy polgárháborús időszak. Az új kormány kijelentette, hogy a régi hit gyakorlása bűn, amelyet halállal kell megtorolni, szélnek eresztették az ősi bölcseket, és sokakat száműzetésbe küldtek. Lázadó harcosok támadnak egy rejtett bázisról, és megnyerik az első nagy ütközetüket a Gonosz Birodalom ellen, az ellenszegülés heve izzik a tömegekben. Fegyverek tekintetében az […]