Vájákhél

Szombat: az idő szentélye

Szentség időben és térben – szünet és egyensúly.

Szerző: Rabbi Shraga Simmons
Forrás: Aish.com
Fordította: Domán Sándor
Megjelent: Forrás – 2012. március

Szerző: Rabbi Shraga Simmons
Forrás: Aish.com
Fordította: Domán Sándor
Megjelent: Forrás – 2012. március

Kezdjük egy tórai rejtvénnyel: bizonyos parancsolatokat az evéssel teljesítünk (pl. a maceszevés pészáchkor), míg másokat a gondolkodással (pl. tóratanulás). Bizonyos parancsolatokat a beszéden keresztül teljesítünk (pl. a Smá), míg másokat a hallás által (pl. a sófárfújás ros hásánákor). De vannak olyan parancsolatok, melyeknek úgy teszünk eleget, hogy teljesen elmerülünk – azaz a testünket teljesen beborítja a parancsolat. Próbáld meg kitalálni, hogy melyek ezek, mielőtt tovább olvasol! …

NÉGY „BELEMERÜLÉS”

Négy olyan parancsolat van, amely a test teljes belemerüléséről szól:

1. Sátor – szukotkor az a parancsolat, hogy teljesen körülvegyük magunkat azáltal, hogy a sátorban lakunk.
2. Mikve – megfelelő időközönként teljesen alámerülünk a mikve tisztító vizében.
3. Izrael földje – parancsolat, hogy fizikailag Izrael földjén tartózkodjunk.
Ez a három hasonló abból a szempontból, hogy mindegyik egy bizonyos helyen való belemerülésről szól.

A negyedik a szombat.

Amikor eljön a szombat, új dimenzióba kerülünk, az idő dimenziójába. Így a szombat minőségileg különbözik. Nem szent hely, ahova el kell utaznunk, hanem olyan szentség, amely mindig eljön hozzánk, egyszer minden héten. És míg a sátorból kimehetünk, vagy elhagyhatjuk Izrael földjét, a szombat olyan szilárdsággal és folytonossággal rendelkezik, amely túllép a tér korlátain. Ez egy „bárhol-a-világban-töltött” ingyenes nyaralás. Nincs hozzá szükség utazási irodára.

SZENT ANYAG

„Nem szent hely, ahova el kell utaznunk,
hanem olyan
szentség,
amely
mindig eljön
hozzánk, egyszer
minden
héten.”

De mi az a „szentség”? A héber kedusá szó rendelkezik azzal a mellékes értelemmel is, hogy független, különálló. Péntek este kidust csinálunk azért, hogy elválasszuk egymástól a szombatot és a hétköznapokat. És a kidusin, a házasságra használt szó eredete is, azaz hogy az a személy, akivel összeházasodom, különleges státuszt kap minden más emberhez képest.

A szentség, bármilyen alakot öltsön is, olyan metafizikai anyag, melyet a lelkünk képes észlelni. Néhány évvel ezelőtt éppen visszatértem Izraelbe egy egy-két hónapos amerikai út után. Szerdán repültem Izraelbe, s néhány perccel az után, hogy leszálltam a gépről, megláttam valakit, aki tollat ragadott, és írni kezdett. Ösztönösen azt mondtam magamnak: „Hé, szombaton nem írunk!”. Majd rájöttem, hogy szerda van.

Összezavarodva végül megértettem, hogy az a tapasztalat, hogy visszaérkeztem Izraelbe, azt eredményezte, hogy elárasztott a szentség – és ösztönösen összekapcsoltam ezt a szombat érzésével. A forma eltérő lehetett, de az anyag ugyanaz volt. Mert ahogyan Izrael a szentséget jelenti a térben, a szombat a szentséget jelenti az időben.

SZOMBAT ÉS A SZENTÉLY

A hetiszakasz elején Mózes összegyűjti (vájákhél) a zsidókat és a következőket mondja nekik:

„Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek… Ne gyújtsatok tüzet a ti házaitokban szombatnapon!” (2Mózes 35:2–3)

Rögtön ezután a Tóra leírja azokat a feladatokat, melyek a Szentély – a judaizmus legeslegszentebb helyének – megépítéséhez szükségesek. Valójában a hetiszakasz hátralevő több mint 100 sora a Szentély építésének hosszadalmas, részletes leírása. Miért helyezi a Tóra ilyen élesen egymás mellé a Szentély megépítését és a szombat megtartásának parancsolatát?

Mert a szombat és a Szentély egy és ugyan­az. Mindkettő kapcsolat egy transzcendens dimenzióval. A zsidó nép 2000 éves száműzetése során, a Szentély lerombolását követően a szombat szentélyként szolgált. Egy „helyként”, ahol visszaállíthatjuk és felfrissíthetjük a szemléletünket egy olyan világban, amely gyakran ellenséges a Tóra értékeivel szemben. Ahogy a mondás tartja: „Ahogy a zsidók tartották meg a szombatot, úgy tartotta meg a szombat a zsidókat.”

A TEREMTÉS MIKROKOZMOSZA

De a szombat és a Templom közötti kapcsolat sokkal mélyebb. A fent említett sorokban a Tóra megtiltja a meláchát (munkavégzést) mint a szombat megszegését. Ez rejtélyes, mivel a tűzgyújtásra való hivatkozáson kívül sehol máshol nem található meg a Tórában a meláchá meghatározása. Képzeljük el, ahogyan Mózes lejön a Szináj-hegyről, és azt mondja az embereknek, hogy ne végezzenek meláchát, különben halálbüntetés vár rájuk. Az első dolog, amit ebben az esetben szeretnék tudni, hogy mi a meláchá.

A Talmud (Sábát 73a) így magyarázza: a Tóra azért helyezi egymás mellé a szombatot és a Szentélyt, hogy megtanítsa nekünk azt, hogy azok a tevékenységek, melyeket a Templom építése során végeztek, ugyanazok, mint amelyek tiltottak szombaton. Például, mivel a Templom építése során varrtak, nem varrunk szombaton; mivel főztek akkor, nem főzünk.

Önkényesen hangzik? Aligha. A kab­ba­lis­ták így magyarázzák az összefüggést:
Mivel az Örökkévaló hat nap alatt teremtette a világot, és megpihent a hetediken, abbéli erőfeszítésünk során, hogy olyanok legyünk, mint ő, meg kell pihennünk a hetediken. De milyen módon pihent meg az Örökkévaló a hetedik napon? Ehhez először tudnunk kell, hogy milyen alkotó cselekedeteket hajtott végre a hat nap alatt.

A megoldás kulcsa a Templom, amely az univerzum mikrokozmoszát jelképezi – mindazon energiák, minták és források kivonata, melyek megtalálhatók az anyagi világban. Becálél, a Templom főépítésze azért értette meg az építkezés tervrajzát, mert megértette a Teremtés kódját. A Becálél név jelentése: „Isten árnyékában”.

Ezért a teremtés mikrokozmosza a Temp­lom építése, ugyanis a közben végzett tevékenységek pontosan megfelelnek azon cselekedeteknek, melyeket az Örökkévaló hajtott végre (úgymond) a világ megalkotása során. Mivel a Templom építéséhez szükség volt az írásra, úgy utánozzuk az Örökkévaló megpihenését, hogy nem írunk szombaton.

A tiltott szombati tevékenységek – meláchá – különböznek a „munka” világi definíciójától. Mert szombaton nem tartózkodunk az „erőfeszítéstől”, csupán az „alkotó cselekedetektől”. Például meg lehet engedve, hogy egy nehéz dobozt felvigyünk a pincéből a padlásra, ugyanakkor tilos gyufát gyújtani. A doboz mozgatása nem eredményez változást a tárgy állapotában, míg a gyufa meggyújtása határozottan igen.

BÉKE ÉS HARMÓNIA

A hatás mély. Amikor szombaton abbahagyjuk az alkotást, már nem érezzük a szükségét annak, hogy harcoljunk a minket körülvevő világgal.
A Tóra azért választja kifejezetten a „tűzgyújtást” példaként a meláchára, mivel az összegzi azokat a megosztó, égető energiákat, melyeket a szombat igyekszik elkerülni. Ahelyett hogy akaratunkat ráerőltetnénk a világra, harmóniában vagyunk vele. Nem vezetünk autót, nem dolgoztatunk állatot, de még egy fűszálat sem tépünk le.

Szombaton mindannyian királyok vagyunk. A megnövekedett spiritualitást, amely megtölti a szombat napját, a spirituális céljaink megvalósítására használjuk. Erre összpontosítunk az imádkozáson, a tóratanuláson, az ünnepi étkezéseken, valamint a családdal és barátokkal való együttléteken keresztül. Ezért vájákhél a hetiszakasz neve, amely egységet jelent. Hetente egy nap nincs versengés. Csak az áramlás van.

SZÜNETET TARTANI

A közösségi béke mellett a szombat a személyes békét is elhozza. A modern ember a hét hat napján beleragad a mobiltelefon, az e-mail és a fax körforgásába. A szombat a lehetőség arra, hogy hátralépjen és egy pillanatra kiszabadítsa magát a szorításból.

Sok évvel ezelőtt interjút készítettem egy híres rocksztárral, aki a pályája csúcsán volt. (Elnézést, nem mondok nevet.) „Mondd csak – kérdeztem –, mi a legnagyszerűbb abban, hogy valaki rocksztár? A hírnév? A pénz? Bejárni a világot?”

Egy pillanatra elgondolkodott és azt válaszolta: „A legjobb abban, hogy rocksztár vagy, az, hogy minden este felmész a színpadra.”
Nagyon jó meglátás, gondoltam. „Akkor mondd meg nekem – kérdeztem –, mi a legjobb abban, hogy felmész a színpadra minden este? A tömeg, amely imád téged? A bömbölő zene és a vakító fények? A hihetetlen bulihangulat?”

Teljesen őszintén rám nézett, és azt mondta: „A legjobb abban, hogy minden este a színpadon vagyok, az, hogy senki sem tud telefonon elérni.”
Itt van egy ember, akinek mindene megvolt – pénz, hírnév, tisztelet. És amire vágyott, az a szünet volt.

A zsidók számára a szombat jelenti a szünetet. Nem arra buzdít bennünket, hogy hagyjunk fel a hétköznapi világunkkal, hanem hogy tartsuk meg azon képességünket, hogy függetlenek legyünk tőle. A szombat egyensúlyt és távlatot ad az életünknek és a hetünknek. Ahogyan a kocka hat lapja a tömör középpontjától nyer formát és szilárdságot, ugyanígy a hetünk hat napját a szombat egyensúlyozza ki, a belső dimenzió.

ELHOZNI A MEGVÁLTÁST

És a szombat az, ami a kulcs a zsidó jövőhöz.

A Talmudban (Sábát 118B) ez áll: „Ha minden zsidó csupán két szombatot tartana meg helyesen, akkor megtörténne a végső megváltás.”

Miért szükséges az, hogy két szombatot tartsunk meg helyesen? Miért nem elég egy?

Ég és föld a különbség az első és a második szombat között. Egy helyesen, de önmagában megtartott szombat bizonyosan felemelő lenne spirituálisan, de ez még nem az a fajta szombat, amely elvezet a megváltáshoz. Többnek kell lennie egynél, a szombatnak „bele kell folynia” a következő hétbe, felemelve minden cselekedetünket és gondolatunkat.

A szombat nem a hetünk vége, inkább a középpontja és az energiaforrása. A második szombat, melyhez egy ilyen hét után közeledünk, teljesen más. Spirituális csúcsot jelent, nem spirituális szigetet. Ez az a fajta szombat az, melynek megtartása el fogja hozni a megváltást. Ez egy hét és egy világ szombatja (lásd Kedusász Hálévi, Ki Sziszá 31:13).
És ez nagyszerű és tartós béke, melyre a népünk áhítozik.

Most pénteken, naplementekor próbáld ki a következő gyakorlatot: szorítsd ökölbe a kezedet 60 másodpercig, aztán engedd el! Barátaim, ez a szombat.vissza

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás