ösztöndíjrendszer

A Lativ kolel ösztöndíjrendszere

A Lativ Alapítvány azért jött létre, hogy segítse a magyarországi, azon belül elsősorban a budapesti zsidó fiatalság oktatását. A​z általunk adott ösztöndíj arra szolgál, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítson az oktatásainkon való részvételre. Az ösztöndíjrendszer célja, hogy a zsidó fiataloknak lehetőségük legyen a tanulásra, az erre fordított időben ne legyen szükséges egyéb pénzkereső tevékenységet folytatni. Ösztöndíjban ezért az a diák részesülhet, aki a hónap végi dolgozatot legalább 40 százalékosra megírja. Pótlási és javítási lehetőséget biztosítunk!

A Lativ kolel vezetősége kéri az ösztöndíjprogram hallgatóit, hogy az ünnepeken, valamint közös szombatfogadásokon aktívan vegyenek részt. Éves átlagban ezen alkalmak nem haladják meg a havi kétszeri elfoglaltságot. Természetesen betegség vagy egyéb halaszthatatlan elfoglaltság miatti távolmaradást figyelembe veszünk. A Lativ Alapítvány évente átlagosan két alkalommal rendez három napos Sábátont. Szeretnénk kérni ösztöndíjasainkat, hogy mindent tegyenek meg, hogy ezeken részt tudjanak venni! E​zek az alkalmak oktatási programunk szerves részét képezik, ezek nélkül az átadott tudásanyag hiányos.

A támogatók elvárásának megfelelően, ösztöndíjban csak az részesülhet, aki dokumentumokkal tudja bizonyítani anyai ágú zsidó származását, vagy ortodox bét dinben végzett betérését.

Annak a tanulónak, aki az adott hónapban minden alkalmon részt tud venni, 100 USD/hó (5,5 USD/óra) ösztöndíjat biztosítunk. Amennyiben valaki nem vesz részt minden egyes tanuláson, az ösztöndíja a mulasztott alkalmak számával arányosan csökken. A havonta megírandó sikeres (azaz legalább 40%­osra megírt) dolgozatért az elért eredmény alapján arányosan további 40 USD­ban részesül, a 90%­ot meghaladó teljesítményért pedig a maximális, 50 USD a jutalom. (40% ­ 10 USD, 60% ­ 24 USD, 80% ­ 32 USD stb.)
Szabadon választható új progarmunkon (Lativ Plusz Szeminárium) való aktív részvételért újabb havi 50 USD­t tudunk biztosítani.

A havi dolgozathoz használható, minőségi jegyzet elkészítéséért 10 USD­t fizetünk.

Ösztöndíjasaink alkotják közösségünk gerincét, akik igyekeznek odafigyeli arra, hogy a közösség tagjai minden szempontból jól érezzék magukat. F​eladatuknak érzik, hogy segítsék az új érdeklődők beilleszkedését, ​valamint figyelnek arra, hogy oktatásaink helyszínén megőrizzük a rendet és a tisztaságot.