Tóra és tudomány

Az ősrobbanás visszhangjai

Hol találkozik a modern fizika a vallással?

A napjainkban felfedezett ős- gravitációs hullámok alá­tá­masztják a Tórában leírt teremtéstörténetet, továbbá fel­leb­bent­heti a fátylat az univerzum korát illetően.

„A tér fodrozódása tanúskodik az ősrobbanás be­kö­vet­keztének idejéről” – ahogyan Dennis Overbye fogalmaz a New York Times-ban. Néhány évvel ezelőtt tudósok annak a lehetőségét tartották a legvalószínűbbnek, hogy az ős­rob­banásnak minden bizonnyal több szakaszból kellett áll­nia, mire elérte a mai méretét. A legdrámaiabb szakasz – az „infláció” szakasza, mely egyből az ősrobbanás után következett be – okozta azt, hogy az univerzum „gyor­sabban tágul, mint a fény sebessége, mindez hi­he­tetlenül rövid idő alatt”. Minden bizonnyal ez a tá­gu­lási szakasz hozott létre gravitációs hullámokat – fel­té­telezik a tudósok –, melyeknek kell, hogy nyomuk le­gyen az univerzumban, hasonlóan, mint ahogyan az a kozmikus háttérsugárzásnál is van, melyet Penzias és Wil­son észlelt 1964-ben. Az elmúlt héten tudósoknak si­ke­rült beazonosítaniuk ezeket a gravitációs hullámokat. Az ősrobbanás bizonyítást nyert ismét. Az ősrobbanás el­mélete volt az első, hogy a tudományos közösségek el­fo­gadták azt a feltételezést, hogy az univerzumnak volt kez­dete.

Könyvemben (Awesome Creation – Csodálatos teremtés) zsi­dó perspektívából mutatom be az ősrobbanást, Mai­mo­nidész gondolkodásvilága alapján. Az első fejezetben ki­fejtem, hogy az ősrobbanás elmélete tudományos körökben évtizedekig vallási elméletnek volt titulálva. Aztán hogy az ősrobbanás elsőként érte el – szintén tudományos körökben – annak a gondolatnak az el­fo­gadását, hogy az univerzumnak volt kezdete. Az, hogy kezdet, évszázadokon át tabu volt a tudomány szá­má­ra. Kényelmesebb volt kitartani az arisztotelészi mo­dell mellett, mely szerint az univerzum örök, így zárva ki Istent a képből. Simon Singht szavaival élve „[a]z örök univerzum egy húron pendült a tudományos közösségekkel… ha az univerzum öröktől fogva létezik, akkor nem volt szük­ség magyarázatra, hogy hogyan keletkezhetett, mikor ke­letkezhetett, miért keletkezett, és KI által. A tudósok mint­egy büszkék voltak arra, hogy megalkottak egy elmé­le­tet az univerzumról, mely többé nem számítja bele Isten sze­repét.” (Simon Singh: Big Bang. The Origin of the Uni­verse, Harper Perennial, November 1, 2005, 79–80. o.)

1930 óta, amikor is Edwin Hubble felfedezte, hogy az univerzum tágul, és egyre inkább egyértelművé kez­dett válni az univerzum keletkezésének ténye, az olyan sze­ku­láris tudósok, mint Fred Hoyle, Eddington, Albert Ein­stein mind csalódottabbak lettek. Erre reagálva írta Robert Jastrow: „Annak a tudósnak, aki az életét hi­te szerint élte, a történet véget ér, mint egy rossz álom. Megmászni a tagadás legmagasabb fokait. Azon fá­ra­doz­ni, hogy elérje a csúcsot, és amint felküzdi magát az utolsó sziklaperemen is, ott várják azok a teológusok, akik már évszázadok óta ott voltak.” (Robert Jastrow: God and the astronomers. W. W. Norton and Company, New York – London, 1992, 104–107. o.)

Stephen Hawking könyvében, Az idő rövid történetében (A Brief History of Time) egy mondatban összefoglalja az okát, hogy a naturalista tudósok miért álltak ellen annak a tudományos elméletnek, mely az univerzum kezdetét fir­tat­ja. „Mindaddig, amíg az univerzumnak volt kezdete, fel­tételezhetjük, hogy van alkotója is.” Stephen Hawking: Black Holes and Baby Universes and Other Essays. 1993, 133–135. o.

Ezek a tudósok visszautasították az ősrobbanás elmé­le­tét, és megpróbáltak egy alternatív modellt találni, mely megkerülné a kezdet kérdését, de egyben kompatibilis lenne a táguló világegyetem már bizonyított fogalmával. Vannak elméletek, melyek azt állítják, hogy létezik több, párhuzamos univerzum, vagy a nagy reccs, vagy a rezgő univerzum (van kezdete és vége az univerzumnak, de ezek oda-vissza játszódnak le, tehát nincs olyan, hogy abszolút kezdet), vagy Hawking határok nélküli univerzuma (az univerzum olyan, akár az Északi-sark, amelynek nincs vége vagy kezdete). Ezen elméletek ama fő céllal let­tek megalkotva, hogy elkerüljék a kezdet kérdéseinek ké­nyel­metlenségét.

Ez a 13,5 milliárd év nem lehet az az idő, mely a teremtés óta telt el, hanem az, melyet az úgynevezett „infláció” ho­zott létre. Az ősrobbanás-elmélet körül keletkezett csend fényében az olyan tudósok, mint Hawking, hangot ad­tak az időtényező kérdésének, azt éreztetve, hogy az ős­rob­banás-elmélet Istent kizáró elmélet, hiszen a vi­lá­got 13,5 milliárd évesnek feltételezi, és nem 5774-nek. Ér­veik igen hatásosak voltak. Sok vallásos ember hiszi ma­napság, hogy az ősrobbanás ellentmond a vallásnak a teremtés óta eltelt idő tekintetében mutatkozó alap­ve­tő különbségek miatt, figyelmen kívül hagyva azt a valószínűtlen egyezést, amely a héber Biblia első sza­va (berésit – kezdetben) és az ősrobbanás-elmélet leg­fon­to­sabb újdonsága között van – nevezetesen hogy valóban volt kezdet.

7787253722_17c0c0a714_o

Könyvemben megpróbálok megoldásokat találni annak az időbeli eltérésnek a kérdésére, amely a tudomány és a zsidó források között mutatkozik. Az egyik közülük, hogy a modern fizika szerint tér és idő kölcsönösen összefüggenek. A tér tágulása óhatatlanul az idő múlása is. Az univerzum tágulása, ha mást nem is, de az il­lú­zi­óját kelti annak, hogy telik az idő, azaz ha adott A és B bolygó, melyek fényévmilliárdnyi távolságra vannak egy­mástól, ezeket vizsgálva feltehetjük, hogy évmilliók kel­let­tek nekik olyan messzire kerülni egymástól.

A 13,5 milliárd év talán nem a teremtés óta eltelt idő, ha­nem az az idő, amely az univerzum teremtése során ke­letkezett Isten által. Nyilvánvalóan az Örökkévalónak nem volt szüksége az ősrobbanásra ahhoz, hogy elindítsa az univerzum tágulását. A gravitációs hullámok pedig talán csak az isteni teremtés első lépései. Köszönet a mo­dern tudomány fejlődésének, egyre inkább megértjük a te­remtés körüli kérdéseket, és talán megoldást találunk a tudomány és a vallás közötti különbség rejtélyeinek meg­oldására is.

Rabbi Yosef Bitton

fordítás · Schwarcz Péter

forrás · aish.com

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás